Alternatieve leercontext

Sinds het nieuwe Decreet Deeltijds Kunstonderwijs kunnen de repetities en concerten bij het instaporkest als alternatief gelden voor bijvoorbeeld het vak ‘samenspel’ in de muziekacademie. Als je hierin geïnteresseerd bent Informeer je dan zeker bij je leerkracht instrument of bij de directie van de Academie. Hieronder volgt wat meer informatie over deze optie.

De alternatieve leercontext voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO) is via het amendement 11 in het Decreet betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs opgenomen onder art. 57. Het is bedoeld om de stap naar een vereniging makkelijker te maken.

Wat betekent dit concreet:

 • Een leerling kan na overleg met directeur en betrokken leerkrachten een vak waarin kennis, vaardigheden of attitudes geïntegreerd verworven worden, geheel of gedeeltelijk vervangen door leeractiviteiten in een alternatieve leercontext die relevant is voor het verwerven van de basiscompetenties, specifieke eindtermen of het behalen van de beroepskwalificatie, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:
  • de verantwoordelijke (muziekvereniging) van de alternatieve leercontext biedt een kwaliteitsvolle leeromgeving aan;
  • de verantwoordelijke (muziekvereniging) van de alternatieve leercontext voorziet structurele inhoudelijke begeleiding van de leerling die het realiseren van de basiscompetenties, specifieke eindtermen of beroepskwalificatie mee garandeert;
  • de leeractiviteiten in de alternatieve leercontext vinden plaats in een gebouw dat voldoet aan de normen inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.
 • De academie beschikt over een toetsingsinstrument dat door de onderwijsinspectie is gevalideerd om de kwaliteit van de leeromgeving te beoordelen.
 • De academie verzekert de opvolging van het leerproces en ontwikkelt daarvoor met toepassing van de reglementering inzake overleg en onderhandeling een afsprakenkader met alle betrokkenen.
 • De academie evalueert de leerling en neemt daarvoor de nodige maatregelen.
 • De academie informeert de leerlingen over de mogelijkheid om les te volgen in een alternatieve leercontext.

Concertband De Scheldezonen en het instaporkest voldoen aan de voorwaarden van de alternatieve leercontext zoals beschreven in dit decreet.

Agenda

20 sep 2024: Scheldezonenquiz

20u00 - Parochiecentrum Moretus

11 nov 2024: Promenadeconcert

15 u - deSingel, Antwerpen