Fanfaremaatschappij De Scheldezonen 1870Op 3 mei 1868 werd in Hoboken de zangkring De Scheldezonen opgericht als afsplitsing van de harmonie St-Cecilia omdat de katholieken vonden dat de harmonie te liberaal werd. Het werd een zangkring omdat de liberale vereniging de instrumenten bezat. Twee jaar later werd de Fanfaremaatschappij De Scheldezonen opgericht.

In 1896 werd, na aankoop van enkele klarinetten, de fanfare omgevormd tot harmonie. Graaf Ludovic Moretus de Boechout, op dat moment erevoorzitter, schonk bij deze gelegenheid aan de harmonie een standaard in groen fluweel. De overhandiging ervan ging met grote feestelijkheden gepaard, waaraan ook de bevriende muziekverenigingen St-Bavo en Concordia van Wilrijk, St-Catherina van Antwerpen-Kiel en de Xaverianen van Hemiksem deelnamen.

Het muzikale peil steeg snel. De muzikale activiteit bestond voornamelijk uit muzikale uitstappen waarbij de nodige herbergen (eigendom van ereleden) moesten bezocht worden. Er werd ook meer en meer deelgenomen aan festivals in het Antwerpse en het Waasland.

Teerfeest Scheldezonen 1912In november 1920 werd de harmonie benoemd tot "koninklijke" harmonie ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. In 1924 behaalde de harmonie eerste prijzen in eerste categorie in Mechelen en Neerpelt. Op 6 juni 1938 werd deelgenomen aan een wedstrijd, georganiseerd door Fedekam te Oostmalle in de reeks uitmuntendheid, waar de harmonie drie eerste prijzen behaalde: concertmuziek, marsen en dirigent.

Tijdens de tweede wereldoorlog lagen de activiteiten van de vereniging stil. Met enige jaren vertraging werd het 75-jarig bestaan gevierd in 1948. De feestelijkheden werden over zeven verschillende dagen gespreid. Helaas ging het daarna achteruit met de vereniging tot 1956. Op dat moment nam pastoor Poppe het initiatief om de zieltogende Scheldezonen nieuw leven in te blazen.

Met een nieuwe bestuursploeg en een nieuwe dirigent, Jos Simons, was de heropstanding ingezet. Er werden opnieuw gerecruteerd en er werden muzieklessen gegeven om jongeren aan te trekken.

Dirigent Jos Simons had de visie dat het muziekrepertorium moest aangepast worden aan de jongeren, dat de samenstelling van het orkest moest aangepast worden, en dat er meer oog moest zijn voor het show-element. Zijn groot voorbeeld waren de Amerikaanse college-bands. Door deel te nemen aan allerhande tornooien werd een echte competitiegeest aangekweekt. Van 1961 tot 1964 stootten De Scheldezonen van derde afdeling door naar ere-afdeling, en in 1967 werd de superieure afdeling bereikt. De nieuwe stijl werd ook in een naamsverandering vastgelegd: de "Katholieke Koninklijke Harmonie De Scheldezonen" werd "Concertband De Scheldezonen".

Gedurende de jaren 70 werd de Concertband als het beste harmonie-orkest van Vlaanderen beschouwd.

In mei 1990 werd het dirigeerstokje overgenomen door Dirk De Caluwé, professioneel muzikant, docent HaFaBra-directie aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen, solist bij het Filharmonisch Orkest van de VRT. Hij leidde de vereniging vol overgave en met enthousiasme gedurende 11 jaar. Onder zijn leiding speelde de concertband, samen met de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia uit Zele, verschillende jaren mee in het groots opgezette muziekspektakel Remuze in Zele. Het was ook in die periode dat Concertband De Scheldezonen als eerste orkest de 11-juli-viering opluisterde in het Europees Parlement te Straatsburg.

Sinds 20 mei 2001 dirigeert Erik Mast De Scheldezonen. Hij stimuleerde het orkest om de muzikale horizonten nog te verruimen. Zo werd een integrale uitvoering van de Carmina Burana opgevoerd in de Elizabethzaal in Antwerpen en namen De Scheldezonen deel aan de uitvoering van "Hold your Horses" van Champ d'Action. Er werden sindsdien ook geregeld "Primavera" concerten georganiseerd in het voorjaar waar een wat hoger show-gehalte geambieerd wordt door o.a; samen te werken met bekende Vlaamse artiesten of door concept-concerten te geven rond bijvoorbeeld musical of filmmuziek. Concertreizen naar Praag, Engeland, de Moezelstreek en Friesland zorgden ook voor een internationalere uitstraling van het orkest.

In 2001 werd de "Scheldezonen JOngeren Werking", kortweg SJOW, opgericht als jeugdafdeling van de Concertband De Scheldezonen met als dirigent Erwin Robbens. Het doel was om jongeren de kans te geven in een orkest te spelen waar de muziekkeuze, de aanpak en het niveau aangepast zijn aan hun interesse en mogelijkheden. In 2011 legde Erwin het dirigeerstokje neer. Er werden, met wisselend succes, nog enkele pogingen ondernomen om het jeugdorkest weer op te starten als een instaporkest. Maar in 2022, na enkele extra jaren van stilstand vanwege de corona epidemie, werd besloten om het instaporkest op te doeken.